Печатница Дедракс
Експониране на филм

Експониране на филм

Експониране на филм във всички основни формати, както и на произволни формати до размер 750/1100 мм. Цялостният процес се контролира с помощта на денситометър X-Rite 341.

Ето някои от характеристиките на нашите експонатори:

  • PostScript Level 3 - последната генерация на стандартния в предпечата език
  • приема PostScript, PDF, TIFF, EPS, JPEG файлове, както цветоотделени, така и композитни
  • автоматично подреждане и ориентиране на документите върху филма, така че той да се използва оптимално.
  • Preview на файловете преди експонация - файла се преглежда точно във вида, в който ще се експонира с точност до една растрова точка
  • Preflight (проверка) на файловете за PostScript грешки, липсващи шрифтове и др. - край на заместените с Courier шрифтове.
  • колиране на списания, книги и др. - пълен електронен монтаж на готови печатарски форми, включително пасери, скали, грайфери и др. (стандартни или поръчани от вас)
  • богата библиотека от технологии за растриране- Harlequin RIP- Delta Technology RIP

 

МейлингСканиране на барабанен скенерЕкспониране на филмТранспортПредпечат
МейлингСканиране на барабанен скенерЕкспониране на филмТранспортПредпечат
Печатница ДЕДРАКС Печатница ДЕДРАКС с нова дигитална печатна машина Xerox iGen3Грандиозно парти на DJ MAG в Дедракс
Печатница Дедракс